Na  koniec czerwca 2023 roku w porównaniu z końcem czerwca 2022 roku w województwie podkarpackim liczba ludności wzrosła tylko w dwóch powiatach i jednym mieście na prawach powiatu. Wzrost zanotował Rzeszów i powiaty: rzeszowski i ropczycko-sędziszowski.