W 2022 roku, w porównaniu z poprzednim rokiem, zmalała liczba zawartych na Podkarpaciu małżeństw. Najczęściej zawierano małżeństwa w sierpniu, a wśród nowożeńców najwięcej kobiet posiadało wykształcenie wyższe, natomiast wśród mężczyzn średnie.