Na koniec czerwca 2023 roku Podkarpacie było najmniej zurbanizowanym województwem w Polsce. Większość ludności mieszkała na wsi. Wśród miast przeważały te o liczbie mieszkańców do 15 tys. W większości miast na koniec pierwszego półrocza 2023 roku w porównaniu z pierwszym półroczem 2022 roku ubyło mieszkańców.