Na koniec 2016 roku w 51 miastach na Podkarpaciu zamieszkiwało 876,1 tys. ludności, co stanowiło 41,2% ogółu mieszkańców województwa. Przeważały kobiety, których było 456,7 tys., tj. o 8,9% więcej niż mężczyzn.