W 2016 roku przeciętne trwanie życia zarówno mężczyzn jak i kobiet na Podkarpaciu było najdłuższe w Polsce.