W 2016 roku saldo migracji zagranicznych w województwie podkarpackim było dodatnie. Oznacza to, że więcej osób z zagranicy zameldowało się na Podkarpaciu na pobyt stały niż wymeldowało, wyjeżdżając za granicę.