W ostatnich latach spada liczba aptek ogólnodostępnych w województwie podkarpackim. Jest to tendencja ogólnopolska. Liczba punktów aptecznych na Podkarpaciu w 2021 roku pozostała taka sama jak rok wcześniej.