W województwie podkarpackim na koniec lutego 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku, było mniej bezrobotnych zarówno na wsi, jak i w miastach. Zmniejszyła się także liczba bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku oraz bezrobotnych niepełnosprawnych.