W województwie podkarpackim zmniejszył się księgozbiór w bibliotekach publicznych. Mniej było również wypożyczeń na zewnątrz. Jednak pod względem wypożyczeń książek w przeliczeniu na jednego czytelnika, Podkarpacie nadal zajmowało wysokie miejsce wśród województw.