W 2018 roku w województwie podkarpackim nieznacznie obniżyła się liczba lekarzy, lekarzy dentystów i położnych, w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrosła natomiast liczba pielęgniarek i fizjoterapeutów.