Na koniec 2019 roku nieznacznie zmalała liczba ludności w województwie podkarpackim, w porównaniu z końcem 2018 roku. Zmniejszyła się także liczba urodzeń i zawieranych małżeństw. Więcej było zgonów.