Na koniec pierwszego półrocza br. województwo podkarpackie liczyło mniej ludności niż na koniec czerwca 2019 roku. Z powodu pandemii i związanych z nią obostrzeń znacznie spadła liczba zawartych małżeństw. Mniej było urodzeń i zgonów.