W 2020 roku liczba placówek stacjonarnej opieki społecznej na Podkarpaciu pozostała na takim samym poziomie jak rok wcześniej. Zmalała natomiast ogólna liczba osób w nich przebywających.