Na Podkarpaciu zmalała liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej obejmującej przychodnie i praktyki lekarskie. Zmniejszyła się także liczba porad lekarskich, a wzrosła stomatologicznych.