Najwięcej studentów w 2020 roku studiowało na Uniwersytecie Rzeszowskim. Jednak z roku na rok zmniejsza się ogólna liczba studentów w województwie podkarpackim. Największy ubytek zanotowała Politechnika Rzeszowska.