W trzecim kwartale 2023 roku z turystycznych obiektów noclegowych na Podkarpaciu skorzystało mniej osób w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku. Mniej było również udzielonych noclegów. Zmniejszył się także stopień wykorzystania miejsc noclegowych.