W okresie wakacyjnym br. znacznie zmniejszyła się, w porównaniu z ub. rokiem, liczba turystów korzystających z noclegów na Podkarpaciu. Bez wątpienia największy wpływ na taki stan rzeczy miała pandemia wywołana przez koronawirusa COVID-19. Liczba turystów w tym okresie zmniejszyła się w całej Polsce.