W 2019 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, znacznie zmalała liczba zwiedzających muzea w województwie podkarpackim. Mniej również było w muzeach młodzieży szkolnej. Zwiększyła się natomiast liczba muzealiów (zbiorów muzealnych).