W końcu maja 2024 r. na Podkarpaciu zmalała liczba zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu z końcem maja 2023 r. Wzrosła natomiast liczba bezrobotnych z niepełnosprawnością. Przed rokiem w urzędach pracy więcej było także ofert pracy.