W ostatnich latach maleje na Podkarpaciu zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. Gospodarstwa domowe w 2021 roku zużywały wodę na zbliżonym poziomie w porównaniu z 2020 rokiem, zmalało natomiast zużycie wody przez przemysł.