W 2019 roku w województwie podkarpackim skup większości produktów rolnych był mniejszy niż w 2018 roku. Skupiono mniej zbóż podstawowych, żywca rzeźnego, warzyw, owoców, mleka i miodu. Podobne tendencje, ze względu na suszę, występowały w Polsce