W 2017 roku w porównaniu z 2016 rokiem zmniejszyła się liczba zwiedzających w podkarpackich muzeach. Wzrosła natomiast liczba wystaw, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.