W ubiegłym roku, w porównaniu z 2020 rokiem, znacznie wzrosła liczba zwiedzających muzea w województwie podkarpackim. Jednak ciągle jest o wiele mniejsza niż w roku 2019, czyli przed pandemią koronawirusa COVID-19.