Na koniec listopada 2023 r. największą grupę wiekową wśród bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy stanowili ludzie młodzi. Pod względem wykształcenia najwięcej było bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym i branżowym. Najwięcej osób pozostających bez pracy mieszkało na wsi.