W 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła liczba osób pracujących w gospodarce narodowej na Podkarpaciu. Wzrost dotyczył większości sekcji gospodarki.