Gminą o największych dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca była w województwie podkarpackim w 2017 roku gmina wiejska Ostrów w powiecie ropczycko-sędziszowskim.