Na koniec listopada 2022 roku największą grupę wiekową wśród bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy stanowili ludzie młodzi. Pod względem wykształcenia najwięcej było bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Blisko dwie trzecie stanowili bezrobotni mieszkający na wsi.