W 2021 roku nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w województwie podkarpackim były mniejsze niż rok wcześniej. Najwięcej w 2021 roku przeznaczono na gospodarkę ściekową i ochronę wód.