Na Podkarpaciu wzrasta ilość odpadów komunalnych, ale jednocześnie rośnie procentowy udział odpadów zebranych selektywnie w odpadach ogółem. Coraz więcej odpadów podlega również recyklingowi i przetwarzaniu biologicznemu.