Według wstępnych szacunków produkt krajowy brutto w cenach bieżących wyniósł na Podkarpaciu w 2014 roku 67,4 mld zł. Stanowiło to 3,9% PKB Polski.