Od 2019 do 2022 roku w województwie podkarpackim systematycznie malała liczba restauracji, barów i punktów gastronomicznych. Liczba sklepów w 2022 roku była wprawdzie wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, jednak niższa niż w 2020 i 2019 roku.