Na Podkarpaciu funkcjonuje kilkadziesiąt placówek stacjonarnej opieki społecznej. Najwięcej wśród nich jest domów pomocy społecznej. Z kolei największą grupę wśród mieszkańców wszystkich placówek stanowią osoby przewlekle chore psychicznie.