Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku Podkarpacie liczyło 2126,8 tys. ludności.