W 2023 r. na Podkarpaciu wzrosła liczba honorowych dawców krwi w porównaniu z 2022 r. Zwiększyła się również liczba donacji krwi pełnej, jednostek świeżo mrożonego osocza, a także wyprodukowanego koncentratu krwinek czerwonych. Natomiast nieznacznie zmalała liczba donacji osocza.