W 2023 r. w porównaniu z 2013 r. w województwie podkarpackim ponad 2-krotnie wzrosła liczba zgłoszeń wynalazków do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Znacząco zwiększyła się również liczba udzielonych przez UPRP patentów. Najwięcej wynalazków zgłosiły jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i szkoły wyższe.