Na Podkarpaciu w 2015 roku było 648,5 tys. mieszkań, o ponad 7 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
W województwie podkarpackim wypłacono łącznie 157,5 tys. dodatków mieszkaniowych na kwotę 30,3 mln zł.