Nieznacznie wzrosła liczba podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego działających na Podkarpaciu. Mniej niż połowa z wszystkich podmiotów wykazała zysk netto.