Na Podkarpaciu zmniejsza się liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Maleje również kwota, która na taką pomoc jest przeznaczana w województwie.