Wzrosła liczba zakładów stacjonarnej pomocy społecznej na Podkarpaciu w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem. Zwiększyła się także liczba ich mieszkańców. Natomiast zmalała ogólna liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.