W I półroczu 2019 roku w województwie podkarpackim zmalała liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w porównaniu z tym samym okresem ub. roku. W przeliczeniu na 1 tys. pracujących.