W 2022 roku, według wstępnych danych, w województwie podkarpackim zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w porównaniu z 2021 rokiem. Podkarpacie należało do województw o najmniejszej liczbie osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w przeliczeniu na 1 tys. pracujących.