Na koniec pierwszego półrocza 2017 roku liczba pracujących na Podkarpaciu była wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku. Wzrosła również liczba pracujących osób niepełnosprawnych.