Wśród ogółu pracujących w gospodarce narodowej na Podkarpaciu w końcu lutego 2023 roku większą część stanowili mężczyźni. Najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba pracujących wzrosła.