W 2017 roku wartość produkcji sprzedanej przemysłu na Podkarpaciu wyniosła 45,2 mld zł. Natomiast produkcja przetwórstwa przemysłowego osiągnęła wartość 43,3 mld zł.