Pod względem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w I półroczu 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, Podkarpacie zajęło 3. miejsce wśród województw.