Województwo podkarpackie może się pochwalić najwyższą dynamiką wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku.