W I półroczu 2020 roku, produkcja sprzedana przemysłu w województwie podkarpackim była niższa, w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Wzrosła natomiast produkcja sprzedana budownictwa.