Według wstępnych danych zarówno produkcja sprzedana przemysłu, jak i budownictwa w województwie podkarpackim w 2022 roku znacząco wzrosły w porównaniu z 2021 rokiem. Podkarpacie znalazło się w czołówce województw pod względem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu. Natomiast pod koniec stawki, jeżeli chodzi o produkcję sprzedaną budownictwa.