W województwie podkarpackim w 2023 r. nieznacznie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z 2022 r. W większości województw w opisywanym okresie wystąpił spadek produkcji sprzedanej przemysłu. Na Podkarpaciu odnotowano również wzrost produkcji sprzedanej budownictwa.