W pierwszym półroczu 2017 roku w województwie podkarpackim wyraźnie wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Pod względem dynamiki wzrostu, Podkarpacie znalazło się w ścisłej czołówce wśród
województw.